„Znamy się z muzeum” – test wiedzowy o działalności Muzeum Ziemi Karlińskiej

Podziel się:
Kultura i sztuka
Muzea i zabytki

Atrakcja

20.05.2017 r.
16:00 - 18:00

Wydarzenie w ramach Maratonu Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Karlinie.

W ramach Maratonu zaplanowano kilka wydarzeń, podczas których uczestnicy dostaną karty, które należy dostarczyć do dnia 26.05.2017 r. do Ref. Promocji i Rozwoju Gospodarczego żeby wziąć udział w losowaniu nagród. Spośród zgłoszonych kart wylosujemy te , które zostaną nagrodzone zestawami karlińskich gadżetów.

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą sprawdzić swoją wiedzę na temat muzeum i Karlina w wielkim teście wiedzowym. Dla najlepszych przewidziano nagrody.

Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzania zmian w programie.

Więcej informacji: www.karlino.pl

Zgłoszenia na adres a.wicik@karlino.pl lub osobiście w Muzeum Ziemi Karlińskiej lub Ref. Promocji i Rozwoju Gosp. , ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie.

Galeria zdjęć

Miejsce posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa