Nauka jest w naszej naturze

Podziel się:
Edukacja i rozwój
Ekologia
Imprezy rodzinne
Warsztaty i szkolenia

Atrakcja

19.05.2017 r.
09:00 - 14:30

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy na projekcję filmów o tematyce geologicznej wraz ze zwiedzaniem wystawy geologicznej:

 1. 9:00 - 10:30/11:00 - 12:30/13:00 - 14:30 - prowadzący dr Dominik Zawadzki i studenci wolontariusze. Filmy prezentują świat stworzeń z minionych epok geologicznych, w tym dinozaurów. Zajęcia uzupełnione są zwiedzaniem wystawy geologicznej bogatej w okazy skał, minerałów, skamieniałości i meteorytów. Dodatkowe atrakcje: gra „Surowce Polski”, gablota z minerałami fluorescencyjnymi. Liczba miejsc: 1 klasa szkolna (maks. 25 osób), sala 102. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
09:00 - 10:45

Zapraszamy młodzież szkolną, studentów i dorosłych na serię ciekawych wykładów popularnonaukowych:

 1. 9:00 - 9:45 - „Historia Ziemi = historia zmian klimatu?”. Wykład poprowadzi dr Jakub Witkowski, który poruszy następujące zagadnienia: w oparciu o przykłady z różnych rejonów Polski oraz świata, wykład pokazuje, że zmiany klimatyczne zachodzą na Ziemi od początku dziejów planety. Najpełniejszy zapis tej fascynującej historii pełnej wielkich zlodowaceń, lasów tropikalnych czy katastrofalnych susz stanowią otaczające nas skały - wystarczy tylko nauczyć się z nich czytać.
  Liczba miejsc: 200, aula 317.
   
 2. 10:00 - 10:45 - „Czy na Bałtyku zagraża nam tsunami?”. Wykład poprowadzi dr Andrzej Piotrowski, który przybliży następującą tematykę: zjawisko niebezpiecznych fal tsunami znane jest głównie z rejonu Pacyfiku i innych obszarów sejsmicznych na ocenach. Jednak w źródłach historycznych można znaleźć informacje na temat gwałtownych, niszczycielskich fal nawiedzających południowe wybrzeże Bałtyku. Wykład odpowie na pytania, czy badania naukowe potwierdzają występowanie tego zjawiska w naszym regionie, jakie czynniki mogą je powodować oraz czy w przyszłości żywioł ten może zagrażać wybrzeżom Morza Bałtyckiego.
  Liczba miejsc: 200, aula 317.
09:00 - 13:45

Zapraszamy uczniów, studentów, dorosłych na inspirujące warsztaty mikroskopowe:

 1. 9:00 - 9:45 - „Fantastyczny świat roślin, czyli nasiona roślin uprawnych w powiększeniu” - prowadzący: Agata Szyduk, Urszula Rydzewska. Poruszana tematyka: warsztaty odbywają się w nowoczesnej sali mikroskopowej. Uczestnicy uczą się pracy z mikroskopem stereoskopowym, pod którym można oglądać okazy o wielkości 0,2 mm – kilka centymetrów. Rozpoznają nasiona wybranych roślin użytkowych, ćwicząc spostrzegawczość i zapoznając się z różnorodnością otaczającej nas przyrody. Liczba miejsc: 12, sala 209. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
   
 2. 10:00 - 11:00/11:00 - 12:00 - „Barwny świat minerałów” - prowadzący mgr Łukasz Maciąg. Zajęcia przeprowadzone zostaną z użyciem mikroskopów polaryzacyjnych, za pomocą których uczestnicy zapoznają się z szeroką gamą minerałów skałotwórczych oraz ich cechami optycznymi tj. barwa, połysk czy przezroczystość. Liczba miejsc 10, sala 213. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
   
 3. 10:00 - 10:45 - „Świat okrzemek – na czym polega znaczenie maleńkich organizmów jednokomórkowych?” - prowadzący: mgr Ewa Górecka, mgr Marta Krzywda. Warsztaty odbywają się w pracowni mikroskopowej, gdzie uczestnicy uczą się pracy z mikroskopami biologicznymi. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, czym są organizmy zwane okrzemkami, gdzie występują oraz jakie jest ich zastosowanie w badaniach naukowych i działalności gospodarczej człowieka. Liczba miejsc: 12, sala 209. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
   
 4. 12:00 - 12:45/13:00 - 13:45 - „Co w Bałtyku piszczy? Czyli co, oprócz ryb, żyje w Morzu Bałtyckim” - prowadzący: dr Małgorzata Bąk, mgr Marcin Wroniecki. Warsztaty odbywają się w pracowni mikroskopowej, z wykorzystaniem mikroskopów stereoskopowych i biologicznych. Uczestnicy poznają bogaty świat fauny i flory Morza Bałtyckiego. Dowiedzą się również, że na ekosystem Bałtyku składają się nie tylko ryby, lecz także szeroka grupa fascynujących i potrzebnych zwierząt bezkręgowych, żyjących na dnie morskim i w toni wodnej. Liczba miejsc: 12, sala 209. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
09:00 - 15:00

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego otwiera drzwi do pracowni i laboratoriów uchylając rąbka tajemnicy pracy naukowców badających ożywione i nieożywione elementy środowiska przyrodniczego. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to doskonała okazja do zapoznania się ze światem fascynujących mikroorganizmów, różnorodnością barw i kształtów skał i minerałów, czy bogactwem życia w dawnych epokach geologicznych.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą:

 • zobaczyć jajo dinozaura oraz podziwiać inne pradawne organizmy, które przez miliony lat czekały na swoje odkrycie
 • przygotować własnoręczny odlew skamieniałości
 • zagłębić się wewnętrzną strukturę skał i minerałów
 • zwiedzić interaktywną wystawę geologiczną z minerałami świecącymi w świetle UV
 • zobaczyć nasiona roślin w powiększeniu
 • poznać mieszkańców morskich głębin
 • prześledzić historię zmian klimatu na Ziemi oraz dowiedzieć się, jakie niezwykłe wydarzenia miały miejsce na wybrzeżu Bałtyku
09:00 - 15:00

Dla uczniów, studentów, dorosłych przygotowano prelekcje „Szuwarkiem’ po szerokich wodach”. Prowadzący mgr Paweł Osóch, mgr Agnieszka Strzelecka.‘Szuwarek’ to katamaran badawczy stanowiący element wyposażenia CDBNPUS. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób naukowcy wykorzystują taki sprzęt do swoich badań, dokąd można popłynąć katamaranem, w co jest wyposażony oraz jak wygląda praca na jego pokładzie.

Liczba miejsc: 1 klasa szkolna, miejsce; dziedziniec CDBNPUS. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Prelekcje będą się odbywały w odstępach półgodzinnych.

 

09:00 - 14:30

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy na warsztaty paleontologiczne i zwiedzanie wystawy geologicznej:

 1. 9:00 - 10:30/11:00 - 12:30/13:00 - 14:30 - warsztaty poprowadzi mgr Robert Woziński i studenci wolontariusze. Uczestnicy warsztatów zaapoznają się z bogactwem form życia w minionych epokach geologicznych. Będą mogli również własnoręcznie przygotować odlewy skamieniałości. Zajęcia uzupełnione są zwiedzaniem wystawy geologicznej bogatej w okazy skał, minerałów, skamieniałości i meteorytów. Dodatkowe atrakcje: gra „Surowce Polski”, gablota z minerałami fluorescencyjnymi. Liczba miejsc: 1 klasa szkolna (maks. 25 osób), sala 101. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
91 444 23 72 agnieszka.strzelecka@usz.edu.pl

Galeria zdjęć

Wymagana jest rezerwacja miejsca

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa