Różnorodność przyrodnicza... nie tylko Podlasia

Podziel się:
Edukacja i rozwój
Ekologia
Muzea i zabytki
Warsztaty i szkolenia

Atrakcja

18.05.2017 r.
09:00 - 16:00

Zapraszamy do zwiedzania z przewodnikiem wystaw  1. Przyroda północno-wschodniej Polski, 2. Rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia, 3. Lapidarium magmowych głazów narzutowych, 4. Filogeneza zwierząt tkankowych/Historia życia na Ziemi, 5. Ewolucja naczyniowych roślin lądowych/Historia życia na Ziemi, 6. Minerały i skały. Godzinne zwiedzanie wystaw zaczynać się będzie o 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00 w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1J.

10:00 - 14:30

Multimedialne warsztaty edukacyjne "Ptaki Polski" - nauka rozpoznawania gatunków krajowej awifauny z wykorzystaniem infokiosków i programu komputerowego zakupionych z dofinansowaniem Unii Europejskiej oraz dermoplastycznych eksponatów z wystawy "Przyroda północno-wschodniej Polski". Warsztaty odbędą się w terminach: 10.00 – 10.30, 12.00 – 12.30 i 14.00 – 14.30 w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1J.

19.05.2017 r.
09:00 - 16:00

Zwiedzanie z przewodnikiem wystaw zorganizowanych lub doposażonych z funduszy Unii Europejskiej: 1. Przyroda północno-wschodniej Polski, 2. Rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia, 3. Lapidarium magmowych głazów narzutowych, 4. Filogeneza zwierząt tkankowych/Historia życia na Ziemi, 5. Ewolucja naczyniowych roślin lądowych/Historia życia na Ziemi, 6. Minerały i skały. Godzinne zwiedzanie wystaw zaczynać się będzie o 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00 w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1J.

10:00 - 14:30

Multimedialne warsztaty edukacyjne "Ptaki Polski" - nauka rozpoznawania gatunków krajowej awifauny z wykorzystaniem infokiosków i programu komputerowego zakupionych z dofinansowaniem Unii Europejskiej oraz dermoplastycznych eksponatów z wystawy "Przyroda północno-wschodniej Polski". Warsztaty odbędą się w terminach: 10.00 – 10.30, 12.00 – 12.30 i 14.00 – 14.30 w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1J.

20.05.2017 r.
09:00 - 16:00

Zwiedzanie z przewodnikiem wystaw zorganizowanych lub doposażonych z funduszy Unii Europejskiej: 1. Przyroda północno-wschodniej Polski, 2. Rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia, 3. Lapidarium magmowych głazów narzutowych, 4. Filogeneza zwierząt tkankowych/Historia życia na Ziemi, 5. Ewolucja naczyniowych roślin lądowych/Historia życia na Ziemi, 6. Minerały i skały. Godzinne zwiedzanie wystaw zaczynać się będzie o 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00 w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1J.

10:00 - 14:30

Multimedialne warsztaty edukacyjne "Ptaki Polski" - nauka rozpoznawania gatunków krajowej awifauny z wykorzystaniem infokiosków i programu komputerowego zakupionych z dofinansowaniem Unii Europejskiej oraz dermoplastycznych eksponatów z wystawy "Przyroda północno-wschodniej Polski". Warsztaty odbędą się w terminach: 10.00 – 10.30, 12.00 – 12.30 i 14.00 – 14.30 w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 1J.

Galeria zdjęć

Miejsce posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa