Grupowa Oczyszczalnia Ścieków "Dębogórze" - zwiedzanie obiektu

Podziel się:
Ekologia

Atrakcja

20.05.2017 r.
10:00 - 15:00

Prezentacja nt. technologii oczyszczania i działań zapewniających spełnianie najostrzejszych wymagań dotyczących oddziaływania na środowisko oraz zwiedzanie obiektów oczyszczalni

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa