Dane beneficjenta (1/2)

Adres beneficjenta do korespondencji i wysyłki materiałów promocyjnych

W następnym kroku uzupełnisz wszystkie dane związane z wydarzeniem

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa