Kontakt

Ministerstwo Rozwoju  
Pl. Trzech Krzyży 3/5 
00-507 Warszawa
e-mail: dniotwarte@mr.gov.pl

 

W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielami Programów:

 

Europejska Współpraca Terytorialna

Rozwój Polski Wschodniej i Polska Wschodnia

Inteligentny Rozwój i Innowacyjna Gospodarka

Wiedza Edukacja Rozwój i Kapitał Ludzki

Polska Cyfrowa

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013 i 2014-2020

„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” (RYBY) i "Rybactwo i Morze"

dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Łódzkiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Lubelskiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Lubuskiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Małopolskiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Opolskiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Podkarpackiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Podlaskiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Śląskiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Wielkopolskiego 2007-2013 i 2014-2020

dla Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 i 2014-2020

 

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa