Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Serwisy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Film pn. „Q Samodzielności” przedstawia wypowiedzi i opinie uczestników, którzy ukończyli I edycję projektu pn. „Q Samodzielności” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Film został nakręcony w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Grochowskiej 259a w Warszawie, będącym wyodrębnioną jednostką w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, gdzie odbywały się m. in. zajęcia i warsztaty dla podopiecznych projektu, realizowanego w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta oraz Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Uczestnicy, którzy występują w nagraniu wypowiadają się na temat udziału w projekcie oraz tego co zmieniło się w ich życiu po jego ukończeniu, odpowiadają na pytania dot. wartości dodanej takiego przedsięwzięcia oraz gorąco zachęcają osoby w podobnej – często bardzo trudnej i złożonej sytuacji życiowej jaką jest kryzys bezdomności do uczestnictwa w podobnych projektach i programach ukierunkowanych na wsparcie w/w grupy odbiorców. Pozyskane Fundusze Europejskie umożliwiły zaplanowanie i zrealizowanie kompleksowego wsparcia dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmierzające do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa. W głównej mierze przyczyniły się do nabycia, przywrócenia, wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, utrzymanie zatrudnienia, dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych. W ramach realizacji projektu odbyło się 6 działań: przeprowadzenie diagnoz i opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji, działania aktywizacji społecznej, działania aktywizacji zawodowej – działania indywidualne i grupowe dla uczestników projektu, aktywizacja edukacyjna/zawodowa – wzrost i dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy oraz kursy/szkolenia, praca socjalna oraz działania aktywizacji zdrowotnej – m.in. w zakresie usług stomatologicznych, innych specjalistycznych usług oraz realizacji recept. Po zaplanowanej i zrealizowanej Indywidualnej Ścieżce Reintegracji uczestnicy naszego projektu – występujący w filmiku zwiększyli swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach zawodowych, podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy oraz nabywają umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez zamieszkanie w mieszkaniu treningowym, a także oczekują na przydział lokalu socjalnego z zasobów Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. Dzięki dotacji unijnej działalność Beneficjenta – Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy została poszerzona o nowy wachlarz form wsparcia i usług ukierunkowanych na podniesienie oferty Ośrodka i usamodzielnienie się klientów OPS w różnych sferach życia, a także w znacznej mierze oddala od dysfunkcji społecznych.

Nazwa beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa/ Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Województwo: mazowieckie
Program operacyjny, z którego realizowany jest/był projekt: RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Udostępnij

poziom kolor rgb PG

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.