Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Serwisy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

SKOCZOWSKIE EKO INWESTYCJE Miejska Spółka SKO-EKO  zmodernizowała oczyszczalnię ścieków w Skoczowie. Prowadzone prace były częścią większego projektu którego celem było zapewnienie efektywnego odbioru i unieszkodliwiania ścieków oraz przeróbki osadów ściekowych na obszarze Aglomeracji Skoczów wraz ze zwiększeniem stopnia wyposażenia w sieć kanalizacyjną. Realizacja zadania była możliwa dzięki współfinansowaniu projektu ze środków NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zakres rzeczowy dofinansowywanego projektu obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Skoczowie. W ramach zadania polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kiczyce, Pierściec, Wiślica z fragmentem Skoczowa oraz Wilamowice wybudowano łącznie 21,5 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i 1,9 km sieci kanalizacji tłocznej. Na sieci pracują dwie przepompownie ścieków, każda wyposażona w 2 zatapialne pompy oraz system bezprzewodowej łączności oparty na technologii GPRS, pozwalający na stałe monitorowanie pracy obiektów. Do kanalizacji podłączonych zostało ponad 300 budynków zlokalizowanych na obszarze tzw. Aglomeracji Skoczów. W  latach 2017-2018 zrealizowano zadanie polegające na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Skoczowie. Podstawą do podjęcia działań były coraz mniej wydajna gospodarka osadowa, przekładająca się na ekologiczną i energetyczną nieefektywność oczyszczalni oraz brak możliwości wykorzystania powstającego w procesie stabilizacji osadów biogazu. Dzięki przeprowadzonej przebudowie oczyszczalnia spełnia wszystkie krajowe i europejskie standardy wyznaczone dla tego typu obiektów. Przebudowie i modernizacji poddana została część obiektów związanych z gospodarką osadową. Wprowadzone zostało niezależne zagęszczanie osadu wstępnego i nadmiernego oraz fermentacja mezofilowa zagęszczonych osadów zmieszanych w wydzielonej zamkniętej komorze fermentacyjnej. Wybudowano instalację biogazowi i współpracujący z nią zespół kogeneracji. Nie zwiększyła się przepustowość całkowita oczyszczalni, natomiast ciąg osadowy został dostosowany do obsługi zwiększonego ładunku. Modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwia zatem przyjęcie zwiększonej ilości ścieków ze stale rozbudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skoczów. Budowa zbiornika zamkniętej wydzielonej komory fermentacyjnej umożliwiła ujmowanie powstającego w procesie stabilizacji osadu biogazu. Gromadzony on jest w zbiorniku biogazu skąd kierowany jest na kotły grzewcze do produkcji energii cieplnej lub na agregat prądotwórczy do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne oczyszczalni. Dodatkowo zamknięta komora fermentacyjna stworzyła korzystniejsze warunki do prowadzenia efektywniejszej fermentacji. W efekcie zmniejszono ilość produkowanego ustabilizowanego osadu ściekowego a to oznacza mniejsze koszty ponoszone na jego zagospodarowanie. Spodziewane efekty ekologiczne to likwidacja emisji metanu, wyeliminowanie powstających dotychczas ze spalania węgla popiołów i żużli oraz produkcja mniej zanieczyszczonych spalin.

Nazwa beneficjenta: Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.
Województwo: śląskie
Program operacyjny, z którego realizowany jest/był projekt: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Udostępnij

poziom kolor rgb PG

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.