Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Serwisy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp.z.o.o sukcesywnie realizują politykę kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno -ściekowej na terenie miasta Skierniewice. Cieszymy się, że dzięki inwestycją współfinansowanym z Unii Europejskiejch mamy wpływ na porawę jakości życia mieszkańców Skierniewic. Zaraszamy do krótkiej lektury na temat realizowanych zadań ze środków unijnych oraz zachęczamu do obejrzenia relacji z naszych inwestycji. W dniu 10.03.2017 r. podpisano umowę (z późniejszymi aneksami) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość Projektu: 169 309 797,13 zł Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej:88 161 371,59 W dniu 06.04.2018 r. podpisano umowę (z późniejszymi aneksami) z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Całkowita wartość Projektu: 46 509 797,76 zł Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej:24 236 536,54 zł Zakres prac realizowanych w ramach projektów to: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej Budowa około 7,5 km kanalizacji sanitarnej w ul. Trakcyjnej, Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej, Pomarańczowej, Młynarskiej, Plantowej, Prostej, Wąskiej, Równoległej, Irysowej, Poziomkowa (dawna Zadębie sięgacz), Kwiatowej, Nowobielańskiej, Miłej, Granicznej, Nowobielańskiej/Dobrej wraz z wykupem kanalizacji w ul. Miłej (Łąkowej). Rozdział około 5 km kanalizacji ogólnospławnej w ul. Armii Krajowej, Trzcińskiej, Al. Niepodległości, Kopernika, Nasturcjowej Budowa 0,5 km kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnią wód w ul. 1-go Maja Modernizacja 30 sztuk przepompowni ścieków (w tym budowa monitoringu sieci kanalizacyjnej) Modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęć wody Budowa ujęcia wody (studnia nr VI) Budowa około 1,3 km sieci wodociągowej w ul. Trakcyjnej, Traugutta, Miłej wraz z przebudową wodociągu w ul. Armii Krajowej i wykupem sieci w ul. Młynarskiej oraz Miłej (Łąkowej) Zakup samochodów specjalistycznych do eksploatacji sieci wod-kan oraz przepompowni ścieków Modernizacja stacji transformatorowych oczyszczalni ścieków i SUW, Zakup oprogramowania (klasy GIS) do zarządzania majątkiem spółkiwraz z budową systemu monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV Budowa ok. 8,64 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Halinów, Na Piaski, Podmiejska, Przechodnia, Boczna, Żwirowa, Napoleońska, Starbacicha, Sybiraków, Działkowa, Kolbego, Miła (sięgacz), ul. Czerwona, ul. 26-Dywizji Piechoty. Budowa ok. 3,63 km kanalizacji deszczowej w ulicach: Halinów, Na Piaski, Podmiejska, Przechodnia, Boczna, Żwirowa, Napoleońska, ul. Starbacicha. Budowa oraz przebudowa ok. 1,47 km sieci wodociągowejw ulicach Kolbego, Działkowa, Nasturcjowa, Armii Krajowej/Skrzypka, Podkładowa, Miła (sięgacz).

Nazwa beneficjenta: Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z.o.o
Województwo: łódzkie
Program operacyjny, z którego realizowany jest/był projekt: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Udostępnij

poziom kolor rgb PG

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.