"Warsztaty z przyszłością"

Serwisy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
  • Znak barw RP
  •     
Slide One
Slide One

"Warsztaty z przyszłością"

  • Edukacja i rozwój
  • Warsztaty i szkolenia
Ulica
Juliusza Słowackiego
Numer domu/lokalu
7,
Kod pocztowyFormat NN-NNN
23-204,
Miejscowość
Kraśnik
Warsztaty Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku
09:00 - 15:00

"Warsztaty z przyszłością"

Zaczynamy godzina 9.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku.

Zorganizowane zostaną zajęcia praktyczne - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.

Warsztaty prowadzane będą w godzinach od 9.00-15.00 przez nauczycieli CKZ w grupach 12 osobowych, podzielonych tematycznie na dostępne pracownie. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Nadzór nad wydarzeniem sprawowany będzie przez Kierownika Centrum Kształcenia Zawodowego, który jest głównym organizatorem Dni Otwartych pn. „Warsztaty z przyszłością".

W ramach dni otwartych uczestnicy odbędą wirtualny spacer, który umożliwi dotarcie do każdej pracowni, które powstały dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.

Szczegółowe Informacje o wydarzeniu i promocji DOFE dostępne na stronie szkoły i Powiatu Kraśnickiego.

Link do wirtualnego spaceru po pracowniach - https://zs3krasnik.pl/images/wirtualny_spacer/index.html

 

Dowiedz się więcej o projekcie, który realizujemy:

Powiat Kraśnicki po raz kolejny wykorzystał Fundusze Europejskie na rozwój szkolnictwa zawodowego.
Projekt pn "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim" jest uzupełnieniem i kolejnym etapem, który umożliwił pełne wyposażenie w najnowocześniejszą bazę dydaktyczną Warsztatów szkolnych, które powstały dzięki realizacji projektu pn. "„Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku o Warsztaty Kształcenia Praktycznego” poprzez:
1) budowę warsztatów kształcenia praktycznego przy istniejącym budynku ZS nr 3,
2) modernizację budynku z którym nowe warsztaty są połączone dla potrzeb pracowni kształcenia praktycznego.
Powstało 15 pracowni w części nowo projektowanej oraz 3 pracownie elektryczne o różnych specjalnościach w części istniejącej budynku szkoły.
3) zakupiono sprzęt i wyposażenie dla ZS nr 3.
Projekt wspierał 7 zawodów: technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik.
W ramach zadania otrzymano kwotę dofinansowania 3 000 000, 00 PLN.
Dzięki powstałej infrastrukturze Powiat Kraśnicki kontynuuje misję rozwoju i sięga po nowe projekty dające możliwość dla szkół kształcenia zawodowego.
Nowoczesne techniki i technologie oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy to przyszłość kraśnickich szkół i jeden z priorytetów władz powiatu kraśnickiego.
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. do 29. 09.2023 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 7 057 483,95 zł
w tym dofinansowanie ze środków RPO WL: 6 351 735,55 zł
Jego Celem jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych 37 nauczycieli i 536 uczniów szkół kształcenia zawodowego Powiatu Kraśnickiego oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem.
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli:
1) Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku (Technikum),
2) Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku (Technikum),
3) Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku (Branżowa Szkoła Zawodowa I stopnia i Technikum).
Zadania przewidziane w ramach projektu:

  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów, np. Akademia sieci komputerowych, tworzenie stron www, Obsługa sieci Cisco, instalacje fotowoltaiczne;
  • studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli, np.: CODESYS Programowanie sterowników PLC, Programowanie robotów przemysłowych, Automatyka przemysłowa i sterowanie;
  • kursy kwalifikacyjne dla uczniów umożliwiające uzyskanie dodatkowych uprawnień, np.:


SEP do 1 kV, spawalnicze; spawanie w osłonie gazów metodą MAG;

  • staże i praktyki uczniowskie, podczas których uczniowie będą mogli zyskać praktyczne umiejętności, zapoznać się z nowymi technologiami oraz nauczyć się własnego systemu organizacji pracy.


Dodatkowo realizacja projektu pozwoliła doposażyć warsztaty i pracownie szkolne na łączną kwotę: 3 339 159,79 zł, w tym:
1) zakupiono i zamontowano kompletną linię diagnostyczną do Centrum Kształcenia Zawodowego
w strukturze organizacyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku o wartości 163 257,90 zł,
2) zakupiono tokarki i frezarki do Centrum Kształcenia Zawodowego o wartości 1 599 984,00 zł,
3) zakupiono do: pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, pracownia obróbki ręcznej i maszynowej, pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych i odnawialnych źródeł energii metali, pracownia diagnostyki i mechatroniki samochodowej wózki narzędziowe
o wartości 128 000,00 zł,
3) wyposażono pracownię budowlaną na kwotę 45 500,00 zł,
4) wyposażono pracownię montażu urządzeń i systemów mechanicznych, pracownię montażu
i eksploatacji instalacji elektrycznych na kwotę 298 029,00 zł,
5) zakupiono przyrządy pomiarowe i zestawy do ćwiczeń do pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych na kwotę 118 475,00 zł,
6) zakupiono sprzęt i wyposażenie do pracowni informatycznych o wartości 974 408,50 zł,
8) wyposażono pracownię hotelarstwa za kwotę 11 505,39 zł.

poziom kolor rgb PG

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.