Dni otwarte Funduszy Europejskich

18-21 maja 2017 r.
Flaga z napisem Unia Europejska

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020


Ministerstwo Rozwoju

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa